C.P. YEM
Büyükbaş Grubu

SÜT YEMİ

5771 DÜVE YEMİÖZELLİKLERİ
• Kullanımı kolaydır, herhangi bir karıştırma gerekmez.
• Düvelerin yem tüketimlerini arttıracak lezzettedir.
• Yemden yaralanmayı arttırır, sindirilebilirliği yüksek Bitkisel Protein kaynakları içermektedir.
• Düvelerin sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlamak için gerekli besin maddelerini dengeli oranlarda temin eder.
• A. D ve E vitaminleri ve organik mineraller yönünden zenginleştirilmiştir.
FAYDALAR!
• Düvelerin uygun zamanda ilk kızgınlığa gelmeleri için gerekli, dengeli büyümeyi sağlar.
• Önerilen program dahilinde verildiğinde, 6 aylıktan tohumlamaya kadarki [127 cm cidago yüksekliği] uygun meme gelişimine yardımcı olur.
• Memenin yağlanmasını engelleyerek damızlığınızın uzun yıllar yüksek verimde kalmasını sağlar.
• İlk buzağılamada karşılaşılabilecek güç doğum problemlerini azaltır.
5761 KURU DÖNEM YEMİÖZELLİKLERİ
• Pelet formdadır.
• Kullanılması ve depolanması kolaydır.
• Hayvanın sağlığını ve üreme kabiliyetini koruyabilmesi için gerekli vitamin-mineral ve diğer besin maddelerini içerir. Organik mineral kaynakları ile desteklenmiştir.
• Ana karnındaki yavrunun [fötus) gelişimi için gerekli besin maddelerini içerir.
• İçerdiği Kalsiyum/ Fosfor oranı, doğum sonrası süt humması riskini azaltacak şekilde düzenlenmiştir.
FAYDALAR!
• Sağlıklı buzağı elde edilmesini sağlar,
• Süt Humması [doğum felci) riskini azaltır,
• Meme ödemi ve rahim iltihabı sorunlarını azaltır,
• Gebe sığırların aşırı yağlanmasını engeller,
• Son·un atılmasını [etene, eş) kolaylaştırır,
• Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Ketozis Hastalığı görülme sıklığını azaltır

BUZAĞI YEMLERİ

5701 BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİÖZELLİKLERİ
• Pelet formda olup kullanımı kolaydır,
• Herhang_i bir karıştırma gerekmez,
• Rumen [işkembe] gelişimini uyaran sindirilebilirliği yüksek ham maddelerle üretilmiştir,
• içerdiği besin maddeleri ve enerji, sağlıklı ve hızlı buzağı gelişimini sağlayacak şekilde dengelidir.
FAYDALAR!
• Rumen [İşkembe] gelişimini hızlandırır,
• Lezzetli olduğundan dolayı yem tüketimini arttırır.
• Pelet olmaları dolayısıyla tek başına verilebilir ve iştahla tüketilir. İsrafı en aza indirir.
• Program dahilinde verildiği taktirde buzağı ishali problemlerini en aza indirir.
• Sütten kesilme aşamasında yeterli yem tüketilmesine olanak sağlamak amacı ile, özel premiksler ile desteklenmiştir.
• Buzağı ishalleri ve gazlı şişkinliklere karşı doğal katkılar ile desteklenmiştir.
• Enerji ve protein bakımından zengin, sindirilebilirliği yüksektir.
5761 BUZAĞI BÜYÜTME YEMİÖZELLİKLERİ
• Pelet olması nedeni ile kullanımı kolaydır, herhangi bir karıştırma gerekmez.
• Buzağıların 3-6 aylık dönemde yem tüketimini arttıracak lezzettedir.
• Rumen [İşkembe] gelişimini uyaran sindirilebilirliği yüksek ham maddelerle üretilmiştir,
• İçerdiği besin maddeleri ve enerji, sağlıklı ve hızlı buzağı gelişimini sağlayacak şekilde dengelidir.
FAYDALAR!
• Düvelerin uygun zamanda ilk kızgınlığa gelmeleri için gerekli büyümeyi sağlar.
• Önerilen şekilde kullanıldığında, 3-6 aylık büyüme döneminde sağlıklı meme gelişimine katkıda bulunur.
• Buzağıların, 6.ayın sonunda 180-190 kg.canlı ağırlığa ulaşmalarını sağlar.

BESİ YEMLERİ

5821 SIĞIR BESİ GELİŞTİRME YEMİ
7821 AKSİYON SIĞIR BESİ GELİŞTİRME YEMİ
7821 AKSİYON SIĞIR BESİ GELİŞTİRME YEMİ
5831 SIĞIR BESİ BİTİRME YEMİ
7831 AKSİYON SIĞIR BESİ BİTİRME YEMİ
5082 SIĞIR BESİ KONSANTRE YEMİ
ÖZELLİKLERİ
• Pelet formdadır. [Toz formu da mevcuttur] Kullanımı ve depolaması kolaydır. Kaba yemler ile birlikte kullanıma uygundur.
• İyi bir canlı ağırlık artışı ve sağlıklı büyümenin sürdürülmesi için gerekli tüm besin maddelerini içerir.
• Subakut Rumen Asidozu [SARA] ve ishalden korunmak için tampon maddeler ilave edilmiştir.
FAYDALAR!
• İyi bir besi için gerekli vücut yapısının oluşturulması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
• Besiye alınan hayvanda yoğun yemleme ile oluşabilecek problemlerin oluşmasını önler.
• Az yemle yüksek canlı ağırlık alınması için gerekli yüksek enerji ile besi süresinin kısalmasını sağlar.
• Karlı bir besi için gerekli sağlıklı ve hızlı büyümeyi gerçekleştirir.
• Besi işletmelerinin elinde bulunan ham maddelerin rasyonel besleme prensipleri içerisinde en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlar.

PREMİUM YEMLER

5730 SIĞIR SÜT YEMİ
[Premium 19]

5780 ÇİFTLİK ÖZEL
SÜT YEMİ

5750 ÇİFTLİK KOMBİNE
SÜT YEMİ

9730 SİMMENTAL ÖZEL
SÜT YEMİ
ÖZELLİKLERİ
• Pelet olması nedeni ile kullanımı kolaydır, herhangi bir karıştırma gerekmez.
• Buzağıların 3-6 aylık dönemde yem tüketimini arttıracak lezzettedir.
• Rumen [İşkembe] gelişimini uyaran sindirilebilirliği yüksek ham maddelerle üretilmiştir,
• İçerdiği besin maddeleri ve enerji, sağlıklı ve hızlı buzağı gelişimini sağlayacak şekilde dengelidir.
FAYDALAR!
• Düvelerin uygun zamanda ilk kızgınlığa gelmeleri için gerekli büyümeyi sağlar.
• Önerilen şekilde kullanıldığında, 3-6 aylık büyüme döneminde sağlıklı meme gelişimine katkıda bulunur.
• Buzağıların, 6.ayın sonunda 180-190 kg.canlı ağırlığa ulaşmalarını sağlar.
5740 SIĞIR SÜT YEMİ
[Premium 21]

0740 SIĞIR SÜT YEMİ
[PremiumS 21]

0790 SIĞIR SÜT YEMİ
[PremiumS 19]

5760 KURU DÖNEM
ANYONİK YEMİ

5770 ÖZEL DÜVE YEMİ
ÖZELLİKLERİ
• Pelet olması nedeni ile kullanımı kolaydır, herhangi bir karıştırma gerekmez.
• Buzağıların 3-6 aylık dönemde yem tüketimini arttıracak lezzettedir.
• Rumen [İşkembe] gelişimini uyaran sindirilebilirliği yüksek ham maddelerle üretilmiştir,
• İçerdiği besin maddeleri ve enerji, sağlıklı ve hızlı buzağı gelişimini sağlayacak şekilde dengelidir.
FAYDALAR!
• Düvelerin uygun zamanda ilk kızgınlığa gelmeleri için gerekli büyümeyi sağlar.
• Önerilen şekilde kullanıldığında, 3-6 aylık büyüme döneminde sağlıklı meme gelişimine katkıda bulunur.
• Buzağıların, 6.ayın sonunda 180-190 kg.canlı ağırlığa ulaşmalarını sağlar.