C.P. YEM
Küçükbaş Grubu

KÜÇÜK BAŞ SÜT YEMİ

5621KOYUN SÜT YEMİTANIM: Sağmal koyunların beslenmesinde kullanılan ve ihtiyaçları olan protein, vitaminler, mineraller ve enerjiyi yeterli miktarda içeren bir karma yemdir.


ÖZELLİKLERİ
• Kullanılması ve depolanması kolay bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
• Sağmal koyunlar için gerekli ve yeterli enerjiyi içerir. Protein, mineraller ve vitaminlerle dengelenmiştir.
• Dengeli beslenme, sağlıklı ve hızlı büyüme ve süt verimi için gerekli tüm ihtiyaçları karşılar.
FAYDALAR!
• Geç sütten kesilip az yem tüketmiş zayıf kuzuları kısa zamanda kesim ağırlığına getirir.
• İyi mera ve kaba yemin bulunduğu yerlerde az miktarda konsantre yem ile uzun süreli bir beside yüksek performans sağlar.
• Sağlıklı, iri ve güçlü damızlıklar yetiştirilmesini sağlar.
• Yapağı kalitesini yükseltir.
• İdrar yolu taşı oluşumunu azaltır.
• C.P. 5631 Yemi, yüksek enerji içeriğine sahip olduğu için arpa ve benzeri ham maddelerin ilave kullanımını gerektirmez.
• Pelet olması nedeniyle kullanımı kolaydır, yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.
• Ekonomiktir.
• C.P. 5641 / 7641 Yemi, Flushing döneminde kullanılan koyunlarda ikizlik oranını arttırır.

KÜÇÜK BAŞ BESİ YEMLERİ

5631 KUZU BESİ YEMİTANIM: Besiye alınan kuzuların 7.aya kadar beslenmesinde kullanılan ve ihtiyaçları olan protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddeleri ile katkı maddelerini içeren bir karma yemdir.FAYDALAR!
• Geç sütten kesilip az yem tüketmiş zayıf kuzuları kısa zamanda kesim ağırlığına getirir.
• İyi mera ve kaba yemin bulunduğu yerlerde az miktarda konsantre yem ile uzun süreli bir beside yüksek performans sağlar.
• Sağlıklı, iri ve güçlü damızlıklar yetiştirilmesini sağlar.
5641 TOKLU BESİ YEMİTANIM: Besiye alınan toklularla 7. aydan sonraki damızlık kuzuların 12.Aya kadar beslenmesinde kullanılan ve koyunlarda flushing dönemi boyunca, koçlarda koç katımı boyunca kullanılabilecek ve başlıca ihtiyaçları olan protein, vitaminler, mineraller ve enerji ihtiyaçlarını yeterli miktarda içeren bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Kullanılması ve depolanması elverişli bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
• Protein, enerji, mineraller ve vitaminlerle dengelenmiştir.
• Dengeli beslenme, sağlıklı ve hızlı büyüme için gerekli tüm ihtiyaçları karşılar.
• Arpa ve diğer hammaddelerle kolay karışır.
• Yapağı kalitesini yükseltir.
• İdrar yolu taşı oluşumunu azaltır.
• C.P. 5631 Yemi, yüksek enerji içeriğine sahip olduğu için arpa ve benzeri ham maddelerin ilave kullanımını gerektirmez.
• Pelet olması nedeniyle kullanımı kolaydır, yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.
• Ekonomiktir.
• C.P. 5641 / 7641 Yemi, Flushing döneminde kullanılan koyunlarda ikizlik oranını arttırır.

KUZU YEMLERİ

5611 KUZU BAŞLANGIÇ YEMİTANIM: Yoğun konsantre yem besisi yapılan işletmelerde, kuzuların 3 haftalık yaştan itibaren beslenmelerinde kullanılması amacıyla hazırlanmış, sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları, vitaminler, izmineraller ve enerji açısından dengelenmiş karma bir yemdir.FAYDALAR!
• 15.günde yeme başlama ile sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar,
• Rumen gelişimini hızlandırır.
• E.Coli benzeri gram negatif bakterilerin sebep olduğu ishal ve bazı bakteriyel enfeksiyonlardan koruyucu özelliktedir.
• Böbrek taşları’ nın [İdrar taşları] oluşumunu engelleyici özelliktedir.
5621 KUZU BÜYÜTME YEMİ7621 AKSİYON KUZU BÜYÜTME YEMİ
TANIM: 7-18 haftalık yaşlar arasındaki kuzuların beslenmesinde kullanılan ve ihtiyaçları olan protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddeleri ile katkı maddelerini içeren bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Kullanılması ve depolanması kolay bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
• İşkembenin gelişimini uyarmak için yüksek sindirilebilirlikteki ham maddelerle üretilmiştir.
• Sağlıklı ve hızlı büyüme için gerekli tüm besin maddelerinin dengeli bileşimini sağlar.
• Pelet formda olması nedeniyle yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.
FAYDALAR!
• Hızlı bir büyüme ve kas gelişimi sağlar.
• Erken sütten kesme ve anadan daha çok süt alımına olanak sağlar.
• Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
• İdrar yolu taşları oluşumunu azaltır.
• Yapağı veriminin yükselmesini sağlar.
• Pelet formda olması dolayısıyla tek başına verilebilir.
• Kullanımı kolaydır.
• Ekonomiktir.